Pris

Vi ønsker å gjøre terskelen så lav som mulig for alle klubber i Norge, uansett størrelse.

Prismodellen er derfor veldig enkel: 3 kr per aktive medlem per måned.

Dersom klubben din har 70 aktive medlemmer betaler dere kun 210 kr per måned.
Det blir 630 kr per kvartal og 2520 kr per år.

Vi er så sikre på produktet at første kvartal av 2020 vil være gratis!

Fakturering vil skje første uke i hvert kvartal for innværende kvartal. Alle priser er eks mva.

Priskalkulator

aktive medlemmer koster bare  210  kr per måned.