Digital Aktivitet er startet av Ruben Andreassen og Tor-Ivar Kristoffersen

Vi så behovet for et bedre system for booking av skytetider, samt en utbedring av aktivitetsloggen. Denne noe krøllete papirlappen som til tider lå nederst i sekken fikk dessverre hard medfart. Det syntes vi ikke hørte helt hjemme i det 21 århundre. Etter en del samtaler om temaet med Tromsø Pistolklubb og Troms Politidisktrikt laget vi en Digital Aktivitetslogg for Tromsø Pistolklubb.

Klubben har brukt systemet i over ett år å uttalelsene fra klubbens styre og medlemmer er meget positive. Vi ser også at aktiviteten i klubben har økt siden det er enklere å ta en drop-in time. I tillegg har det tatt bort mye administrasjon fra enkelte av klubbens ledere som før brukte mye tid på blandt annet turnus og oppfølging av dette.

Ruben er fulltidsutvikler og jobber til daglig med nettbaserte løsninger. Han har en enestående evne til å lage løsninger som brukerne vil ha. Han kan se løsninger som ingen andre ser og han er totalt uredd nye metoder dersom det kan være en bedre måte!

Tor-Ivar er Digital Arkitekt til daglig og jobber med nettverk og datasentre. Han har en evne til å se det store bilde, til å se hvordan det skal henge sammen og til å finne måter å gjøre ting enklere å bedre for brukeren. Han er i tillegg en ivrig skytter, noe som gir enda bedre innsikt i problematikken.

Ta kontakt med oss på e-post tik@digitalaktivitet.no eller mobil 99390202