Endringslogg

Her vil vi publisere endringer på systemet fortløpende.

03.08.2020

 • Lagt til lokasjon i skytelderkalenderen
 • Fikset bug som gjorde at skytelederkalenderen ikke fungerte på iPhone
 • Nettleseren husker nå valget på checkbokser
 • Gjort det mulig å endre på “Reserverbar” og “Krever sikkerhetskurs”
 • Fikset bug i sortering på Plasser/skiver

11.05.2020

 • Fikset bug når man går inn i touchmodus og filtrerer navn på bokstav

01.05.2020

 • Flyttet til ny server

27.03.2020

 • Laget Kalendermeldinger for å legge ekstra informasjon til kalenderen uten at det blander seg med reservasjonsmulighetene.

26.03.2020

 • Lagt til venteliste. Når en event er fullbooket kan man sette seg på venteliste og få pushvarsel eller bli automatisk reservert hvis det blir avbookinger.

13.03.2020

 • Forbedret import-rutinen, hvordan Excel-arket fra NIF håndteres

11.03.2020

 • Dersom man får feilmeldingen “Ikke innlogget” blir man nå sendt til påloggingsiden automatisk
 • Forbedret feilmeldingen dersom en bruker ikke har e-postadresse ved import fra NIF
 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk valgt tidspunkt med manuell registrering av personer i skyteledermodus
 • Lagt til knapp for å komme seg til “Hovedskjerm” i Kioskmodus

05.03.2020

 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk logget inn dersom e-posten ble registrert med store bokstaver
 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk resatt passordet dersom e-posten ble registrert med store bokstaver
 • Fikset feil som gjorde at man ikke fikk slettet kontoer som manglet navn

27.02.2020

 • Lagt til egenskap “Overfør varighet på reservasjoner til loggen” som angit om varigheten på en reservasjon skal tas med i loggen. Uten denne egenskapen aktivert tas kun start-tidspunkt med i loggen.
 • Filtrere på type aktivitet i aktivitetslogg (blandt annet for print)
 • Mulighet for å legge inn klubblogo og klubbnavn

26.02.2020

 • Fikset problem i “Sett opp skyteldere”, dersom “Fra dato” ble satt på en dato der det er satt opp skyteledere så kom det ikke frem
 • Fjernet muligheten for å selv slette seg fra skytelederturnusen uten å bytte bort vakten
 • Lagt til ikon for apple-enheter
 • Sortering av aktivitetstyper

25.02.2020

 • Hindret at brukere med rolle “Fellesbruker” kommer opp i listen for reservasjon på fellesskjerm
 • Fikset en feil i ICAL oppsettet som kræsjet kalenderen

24.02.2020

 • Lagt til knapp for Reservasjon på Min Side som linker til kalenderen
 • Endret navn på knapp fra “Ny aktivitet” til “Manuell registrering”
 • Skjult ekstra filter bak “hamburgerknapp” på Min Side
 • Lagt til mulighet for å redigere tekst for Tidspunkter
 • Lagt til mulighet for å reservere seg mot partall- eller oddetallsuker som skyteleder

23.02.2020

 • Lagt til multifilter på medlem i aktivitetsrapport
 • Lagt til multifilter på aktivitet i aktivitetsrapport
 • Lagt til mulighet for å laste ned aktivitetsrapport som CSV-fil for behandling i Excel eller lignende

22.02.2020

 • Fikset sortering på navn på fellesskjerm
 • Til-dato settes lik som fra-dato når man registrerer varighet
 • Flyttet nedtrekksmeny for roller pga. problem når bare en person var søkt opp
 • Lagt til mulighet for å aktivere/deaktivere NSF/DSSN
 • Skjule aktiviteter frem i tid når man går inn på Attester NSF/DSSN
 • Endret begrep “Skytebane” til “Bane/Gruppe”
 • Endret begrep “Skyteskive” til “Skive/Plass”
 • Lagt inn muligheten til å installere nettsiden som en app (Progressive Web App aka. PWA)

19.02.2020

 • Gjort endringer som burde fikse alle problemer med visning i kalenderen (måned, uke, dag)

14.02.2020

 • Sørget for at bare de som står som “Betalt” i NIF-importen kommer med
 • Fikset problem med til-dato i rapporten
 • Sørget for at NoShow og aktiviteter som ikke er attestert ikke kommer med i rapporten

12.02.2020

 • Oppdaget at nye klubber ikke får bruksanvisninger. Alle har nå bruksanvisningene.
 • Knapp for attestering kommer fram automatsk når tidspunkt for aktivitetstart har passert
 • Fikset feil som gjorde at kalendern ikke fungerte dersom man slettet en skytebane med reservasjoner
 • Fikset feil i skjuling av “Tidspunkter”
 • Personer som ikke har sikkerhetskurs blir nå vist med orange farge i kalenderen
 • Fikset feil som oppstod dersom man ikke la inn mobilnummer når man manuelt registerte medlemmer (mobil og medlemsnummer er ikke påkrevde felter)
 • Fikset oppdatering av “betalt-teller” når man filtrerte på roller

11.02.2020

 • Lage ett “Oppmøtesystem” som fungerer med kort

09.02.2020

 • Forbedre administrasjon av Tidspunkter

08.02.2020

 • Mulighet for å kreve sikkerhetskurs på reservasjoner (Tidspunkter)

07.02.2020

 • Fikset problemet med at ukesvisningen ikke fungerte under enkelte omstendigheter

06.02.2020

 • Fikset probmemet med at man kunne attestere opp til 24 timer frem i tid
 • Satt standardvisning fra alle til dagens dato for Attester - Reservasjoner
 • Åpne opp for at brukere registrerer seg selv (konfigurerbart)
 • Lage rapport for aktiviteter (etc. hvor mange dugnadstimer er gjort i klubben?)

05.02.2020

 • Registere brukere manuelt i tillegg til import-funksjonen
 • Legge inn om brukere har sikkerhetskurs

03.02.2020

 • Varighet på aktivitet
 • Egenskap for automatisk signering på aktivitet